ស្ត្រី និង ការសម្រេចបំណងដោយខ្លួនឯងជារឿងធម្មជាតិ

Written by ភ្នំពេញដេលីញូវ
Monday, 20 May 2013

សិចជារឿងធម្មជាតិ ហើយការ សម្រេចបំណង ដោយខ្លួនឯង មិនថាជាស្ត្រី ឬ ក៏បុរសឡើយ គឺជារឿង ធម្មតាៗ ព្រោះថា ការដែល យើងជួយ ខ្លួនឯង វាមិនបង្ក ផលប៉ះពាល់ អ្វីទាំងអស់ ចំពោះរាងកាយ របស់យើង ។ ការសម្រេច បំណង ដោយខ្លួនឯង អាចមិនមាន អារម្មណ៍ សុខស្រួល ដូចការ រួមភេទ ដោយផ្ទាល់ ប៉ុន្តែវាក៏អាច ផ្តល់សេចក្តី សុខ បានមួយផ្នែក ដោយមិនធ្វើ ឱ្យនរណា ក្តៅក្រហាយ ឡើយ ។ នៅបរទេស ការសម្រេច បំណងដោយ ខ្លួនឯង របស់ស្ត្រី មានជាច្រើនរូប ច្រើនបែប ដូចតទៅ ៖

. ប្រើដៃជាឧបករណ៍

. ប្រើខ្នើយឱប ឬ ផ្លែឈើ ប្រភេទខ្លះ ក៏អាចជួយឱ្យ ដល់ចំណុច គោលដៅ បានដោយ សេចក្តី សុខស្រួល

. អាចប្រើលិង្គ សិប្បនិម្មិត ខ្នាតផ្សេងៗ មានទាំង លិង្គសិប្បនិម្មិត ធម្មតា និង លិង្គរំញ្ញ័រ រួមទាំង ឧបករណ៍ ផ្សេងៗទៀត ជាច្រើន (សម្រាប់ ជនជាតិខ្មែរ មិនប្រើទេ) ។

ប៉ុន្តែឧបករណ៍ ដែលឃើញ មានប្រើប្រាស់ ច្រើនគឺ ឧបករណ៍ ញ្ញ័ររំជួលតូចៗ ជាពិសេស ស្ត្រីដែលរស់នៅ តែម្នាក់ឯង ឯកោ ឬ ស្ត្រីដែល មិនធ្លាប់បាន ទទួលអារម្មណ៍ ដល់ចំណុច កំពូល ក្នុងការរួមភេទ ជាមួយស្វាមី ពីមុនមក ។ ម៉្យាងវិញទៀត ចំពោះស្ត្រី ពេញវ័យវិញ ការ សម្រេចបំណង ដោយខ្លួនឯង ចាត់ទុកថា ជាការសិក្សាមួយ ដើម្បីស្វែងយល់ ពីអារម្មណ៍ ក្នុងការ រួមភេទ ដែលនឹងកើត មានឡើង ក្នុងពេល អនាគត ទៀតផង ។

ច្បាស់លាស់ថា… រឿងបែបនេះ ជារឿងធម្មជាតិ វាមិនមែនជា រឿងខុសប្រក្រតី អ្វីឡើយ កត្តាសំខាន់វា ធ្វើឱ្យយើង មានសុវត្ថិភាព និង មិនធ្វើឱ្យ នរណាៗ ក្តៅក្រហាយ ទៀតផង ៕

What Next?

Recent Articles