ស្ថានភាព​អ្នក​ភូមិ​ក្រោយ​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២​បិទ​ទ្វារ​ទឹក​សាកល្បង

ដោយ ម៉ែន សុធីរ
2017-07-15
RFA

ស្ដាប់ ឬ ទាញ​យក​សំឡេង
ស្តាប់សំឡេងថតសំឡេង

ភូមិ​ស្រែគរ ក្នុង​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​សំណង​ចាកចេញ​ពី​ភូមិ នាំ​គ្នា​មក​សង់​ជម្រក​នៅ​ទី​ទួល​សុវត្ថិភាព​ដោយសារ​ខ្លាច​ទឹក​ជន់​លិច​ផ្ទះ ពេល​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២ បិទ​ទ្វារ​ទឹក។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៤ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Men Sothyr
ភូមិ​ស្រែគរ ក្នុង​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​សំណង​ចាកចេញ​ពី​ភូមិ នាំ​គ្នា​មក​សង់​ជម្រក​នៅ​ទី​ទួល​សុវត្ថិភាព​ដោយសារ​ខ្លាច​ទឹក​ជន់​លិច​ផ្ទះ ពេល​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២ បិទ​ទ្វារ​ទឹក។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៤ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Men Sothyr


នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ក្រុមហ៊ុន​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២ នៅ​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង បាន​ចាប់​ផ្ដើម​បិទ​ទ្វារ​ទំនប់​ទឹក​សាកល្បង ក៏ប៉ុន្តែ​ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ជិត ២០០​គ្រួសារ នៅ​តែ​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ចាក​ចេញ​ពី​ភូមិ​កំណើត​ដដែល និង​បាន​ត្រៀម​ទី​ទួល​សុវត្ថិភាព​រស់​នៅ​បណ្ដោះអាសន្ន ប្រសិន​បើ​ទឹក​លិចលង់​លំនៅឋាន​ពួកគេ។ ចំណែក​អាជ្ញាធរ​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង ក៏​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​រុះរើ​ស្ពាន​ស្រែពក នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល ដោយ​ខ្លាច​ក្រែង​ស្ពាន​នេះ​ត្រូវ​លិចលង់។

សូម​ស្ដាប់​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ពិស្ដារ​ជុំវិញ​រឿង​នេះ​របស់​លោក មែន សុធីរ ដែល​សាកសួរ​ដោយ​លោក យាង សុជាមេត្តា៖


ខ្មែរ | រូបភាព

ស្ថានភាព​ពលរដ្ឋ​ពីរ​ឃុំ​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការ​បិទ​ទ្វារ​ទឹក​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​២

ដោយ ម៉ែន សុធីរ
2017-07-16


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជញ្ជូន​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជញ្ជូន​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជម្លៀស​សត្វ​ពាហនៈ​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជញ្ជូន​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជញ្ជូន​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង រៀបចំ​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​លើ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង រៀបចំ​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​លើ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង រៀបចំ​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​លើ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


កុមារ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង មុន​នឹង​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ដាក់​ស្លាក​ជាប់​នឹង​ដើមឈើ​នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ដាក់​ស្លាក​ជាប់​នឹង​ដើមឈើ​នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជញ្ជូន​អីវ៉ាន់​ចេញ​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ដាក់​ស្លាក​ជាប់​នឹង​ដើមឈើ​នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


អ្នក​ភូមិ​នៅ​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


កុមារា​នៅ​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


សាលារៀន​នៅ​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


វត្ត​នៅ​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។


ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ស្រែគរ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ជិត ២០០​គ្រួសារ​ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​យក​សំណង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​ពីរ ត្រៀម​ទី​ទួល​សុវត្ថិភាព​ដើម្បី​រស់នៅ​បណ្ដោះអាសន្ន ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​បិទ​ទ្វារ​ទឹក​សាកល្បង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ កក្កដា។ នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង បាន​រុះរើ​ស្ពាន​ស្រែពក ដោយ​ខ្លាច​ស្ពាន​នេះ​ត្រូវ​លិចលង់។

ចុច​ត្រង់​នេះ ដើម្បី​ស្ដាប់​ព័ត៌មាន​ពិស្ដារ

កំណត់ចំណាំចំពោះអ្នកបញ្ចូលមតិនៅក្នុងអត្ថបទនេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

What Next?

Recent Articles

3 Responses to "ស្ថានភាព​អ្នក​ភូមិ​ក្រោយ​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោម២​បិទ​ទ្វារ​ទឹក​សាកល្បង"

  1. ?? says:

    please take your imagination of the way our people leaving in our poor nation . it is under my imagination that Cambodian should not be this way. GOD bless Cambodian and peace for all of them

  2. ?? says:

    please take your imagination of the way our people living in our poor nation . it is under my imagination that Cambodian should not be this way. GOD bless Cambodian and peace for all of them

  3. Mr.Bunlin says:

    ភូមិ​ដ៏​កំ​សត់​បែប​ធម្មជាតិ​ពិតៗ​មិន​គួរ​ណា​ជួប​ហេតុ​ការណ៍​អញ្ចឹង​ទេ​ គួរ​អោយ​អា​ណិត​អ្នក​ភូមិ​ណាស់​