លោក អាលែន ឡូវែនថល ថា​អាមេរិក​នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែម​លើ​របប​លោក ហ៊ុន សែន

វីដេអូ

2018-03-02
អាស៊ីសេរី


តំណាង​រាស្ត្រ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ពី​ខាង​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ លោក អាលែន ឡូវែនថល (Alan Lowenthal) អះ​អាង​ថា ទាំង​ព្រឹទ្ធសភា​ និង​រដ្ឋសភា​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​ចេញ​វិធាន​ការណ៍​ថ្មី​បន្ថែម​ទៅ​លើ​របប​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​បំផ្លាញ​គោលការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា។

What Next?

Recent Articles