សកម្មជន​ដី​ធ្លី​​បឹងកក់​អ្នកស្រី​ ទេព វន្នី ​​មាន​ជំងឺ​ច្រមុះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

វីដេអូ


2018-05-17
វិទ្យុអាស៊ីសេរី

សកម្មជន​ដី​ធ្លី​​បឹងកក់​អ្នកស្រី​ ទេព វន្នី ​​មាន​ជំងឺ​ច្រមុះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ


សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ ទាមទារឲ្យមន្រ្តីពន្ធនាគារព្រៃស អនុញ្ញាត ឲ្យសកម្មជនដីធ្លី តំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី បានចេញមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ នៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ។ ការស្នើសុំនេះ ដោយសារតែអ្នកស្រី ទេព វន្នី មានជំងឺច្រមុះ បានរើឡើងវិញ និងកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

What Next?

Recent Articles

2 Responses to "សកម្មជន​ដី​ធ្លី​​បឹងកក់​អ្នកស្រី​ ទេព វន្នី ​​មាន​ជំងឺ​ច្រមុះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ"

 1. so socheath says:

  សង្ស័យមីមមិសសម្បុកមាន់នេះ រមាស់គូថ ជាងរមាស់ច្រមុះទេ !
  សម្បូរលេសមែន ! ចង់ចេញពីគុកមិនមែនងាយទេ
  មីនេះអ្នកធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៍យ៉ាងសកម្មបំផុត !
  ដាក់គុកប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំ មិនសមទោសកំហុសវាទេ !
  បើមានច្បាប់ប្រហារជិវិត យកទៅបាញ់ចោល ដើម្បីជីកឬសពួកក្បត់ជាតិ !

 2. ?? says:

  dig the grass dig all the root this is the killer word that I used to hear . OH….. my Cambodian when will you stop killing each other. Please do not say AH LNGOUNG TU because I have never been touching any life . I can swear to GOD that I didn’t even see the dead people during POL POT from those grass digging people. GOD bless Cambodia