លោក សម រង្ស៊ី អះអាង​មាន​ភស្តុតាង​ពី​ឃាតកម្ម​បណ្ឌិត​ កែម ឡី

2018-07-10
វីដេអូវិទ្យុអាស៊ីសេរី


លោក សម រង្ស៊ី អះអាង​មាន​ភស្តុតាង​ពី​ឃាតកម្ម​បណ្ឌិត​ កែម ឡី


លោក​ សម រង្ស៊ី អះអាង​ថា​ប្រមូល​បានភ័ស្ដុតាង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង​ Chevron ដែល​បង្ហាញ​ថារបបលោក​ ហ៊ុន សែន ជាអ្នករៀបចំសម្លាប់​បណ្ឌិត កែម ឡី ។

What Next?

Recent Articles