អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ជំរុញរបបលោក ហ៊ុន សែន គោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោត

2018-07-20
វីដេអូ អាស៊ីសេរី

អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ជំរុញរបបលោក ហ៊ុន សែន គោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោត


អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) ជំរុញ​ឲ្យ​របប​លោក ហ៊ុន សែន​ គោរព​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការសម្រេច​ថា​ទៅ ឬ​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត និង​ថ្កោលទោស ចំពោះ​ការ​បំភិត​បំភ័យ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង តំណាង​រាស្ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ កក្កដា​ខាង​មុខ​នេះ។

What Next?

Recent Articles

4 Responses to "អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ជំរុញរបបលោក ហ៊ុន សែន គោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោត"

 1. Free Cambodia says:

  Hi Rhona, you are out of your mind by listening to a few. Are you living in the communist regime now?

  This is democracy. We are ruled by the majority. We do not allow the minority to dictate our policy. You already know this, but you still pretend by sticking your head in the sand.

  My advice to you is to stick your head in the toilet instead and flush it 11 times.

 2. Sam says:

  When getting closer to the heat, one used to have sense of judgment becoming disoriented and incoherend.

 3. Anonymous says:

  Vote and not Vote in this king dom mean nothing’ because this country is in the cage of Veitcong mafia dictator since 1997 coup’ and killing a lot of people so all people scaring veitcong mafia dictator and he do anything he wanted ‘ . Dissolve opposition party or jail leader or do anything he wanted and law’law ‘ that the mafia law’GOD will punish veitcong mafia dictator and his groups soon’God bless all good people’

 4. Anonymous says:

  HAS…….. HA….. RHONA SMITH is living in communist country , are you out of your mind?????