លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ស្រឡាញ់​អាមេរិក ក្រោយ​កូន​កាត់​ខ្មែរ-អាមេរិកាំង ឈ្នះ​មេដាយ​មាស

2018-09-04
វីដេអូ វិទ្យុអាស៊ីសេរី


នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចាំ​ផ្ទះ​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​តែង​តែ​ថ្លែង​សារ ឌឺ​ដង​ វាយ​ប្រហារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជា​ប្រចាំ បាន​ប្រកាស​ស្រលាញ់​អាមេរិក ក្រោយ​កូន​កាត់​ខ្មែរ​អាមេរិក ឈ្នះ​មេដាយ​មាស​សម្រាប់​កម្ពុជា​។

What Next?

Recent Articles

One Response to "លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាស​ស្រឡាញ់​អាមេរិក ក្រោយ​កូន​កាត់​ខ្មែរ-អាមេរិកាំង ឈ្នះ​មេដាយ​មាស"

  1. Anonymous says:

    What wrong with this guy?? he just accused U S behind mr So kha to topple cambodia government before the vote’ ‘ and now he said love U S ‘ What a jerk’ he wanted to please U S and wanted U S accept his illegal government haha’ It wrong mr dictator’ you did jail mr so kha without anything wrong and against constitution ‘ against the right of mr so kha ‘ you must pay him big man’ and before you hate U S ‘ haha what a communist strategy’ no body accept your illegal government ‘ o k . GOD will punish crooks people soon GOD bless all good people’