លោក ហ៊ុន សែន ថាចាំសេះ​ដុះស្នែង​ទើប​ដោះលែង លោក កឹម សុខា ប្រធាន​គណបក្ស ប្រឆាំង

2018-11-13
RFA

អ្នក​ច្បាប់​ថា​សំដី​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​ថា​មិន​ដោះ​លែង​លោក កឹម សុខា គឺជា​ការ រំលោភ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ


អ្នកច្បាប់លើកឡើងថា ការប្រកាសរបស់លោក ហ៊ុន សែន ថាចាំសេះ​ដុះស្នែង​ទើប​ដោះលែង លោក កឹម សុខា ប្រធាន​គណបក្ស ប្រឆាំងនោះ​គឺជាការ​បង្ហាញ​ឲ្យឃើញ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ថា តុលាការ​មិន​ឯករាជ្យ

What Next?

Related Articles

8 Responses to "លោក ហ៊ុន សែន ថាចាំសេះ​ដុះស្នែង​ទើប​ដោះលែង លោក កឹម សុខា ប្រធាន​គណបក្ស ប្រឆាំង"

 1. Anonymous says:

  The whole world especially Cambodia people knew years ago that every branch of Cambodia government is under hun sen controls. Vietnam and China control hun sen. Vietnam plans to complete colonization of Cambodia in 50 years staring from 1979 that exactly when hun sen steps down from power in the year 2020’s either 2028 or 2029 because his mission is complete by then.

 2. Anonymous says:

  YES….his day is coming that what BUDHA practice telling to all human kind. every thing came from his mouth at first he tool every one he murder Dr KEM LEY right now he saying he was a top judge in Cambodia. what else will pop up in the near future I guest he will admit he was the one who Vietcong hiding to murder Cambodian in POL POT regime to blame it to POL POT. to all Cambodian if HUN SEN still in powers this country will be under Vietcong control soon. GOD bless KAMPOUCHEA

 3. so socheath says:

  អាពូជឆ្កែមូស ! ( Anonymous)
  អ្ហែងចេះនិយាយតែប៉ុន្មានម៉ាត់ហ្នឹងទេឬ ?
  វៀតកុង ម៉ាហ្វីយ៉ា ?
  ហាស ! ហាស អាពូជឆ្កែនេះ ពិតជាល្ងង់ចុយតែម៉ែវាមែន !

 4. Anonymous says:

  HAS…… when we speak out every thing truth about SO SOCHEATH’s master this animal getting mad . this guy is not deference from his master we need to have a specialist doctor to operating this guy what we call mad cow disease . this AH CHESS . MO…FCK. is so dump he must be the bottom class of all human being . go hell AH CHESS you should not be a human being . every one in media are sick and tied to see this animal comment . GOD bless KAMPOUCHEA

 5. Anonymous says:

  Veitcong mafia dictator been promising so many time and never respected anything in his words so does mr so cheat .The coup 1997 killing a lot of khmer ‘ old treaties with veitcong boss been given to Youn-hanoi by veitcong mafia dictator and Tral island too ‘ so who ever support Veitcong mafia dictator are the traitors too’

 6. Anonymous says:

  មិនបាច់ឆ្ងល់ទេ។ អ្នកដែលគាំទ្រនិងការពារពួកចោរម៉ាហ្វីយ៉ាអន្ធពាលផ្តាច់ការ អ្នកនោះគឺពិតជានៅក្នុងក្រុមពួកចោរម៉ាហ្វីយ៉ាអន្ធពាលផ្តាច់ការ។

 7. Free Cambodia says:

  Holding Kem Sokha certainly is not in violation of the Cambodian constitution. Maybe in violation of the US constitution, just look at the voting fraud in Florida last week. What happens to Rick Scott now, is he winning still?

 8. Anonymous says:

  The world is clear known that Mr. Kim Sokha is a political victim, living in illegal house arrest made by Hun Sen beast regime, using jungle laws and seriously violated on the rights of opponent party and innocent Cambodia people. Free Cambodia, you should use your brain on the right way, you could not compare your beast regime to the US.