ធនាគារជាតិ៖ ក្រដាសប្រាក់១$ ២$ ៥$ នៅអាចបន្តចាយលើទីផ្សារបាន មិនមានការហាមឃាត់ទេ

កម្ពុជា សង្គម
29/05/2020 – 08:51
ដោយ៖ វណ្ណ សុគន្ធា
RFI

ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក © Internet

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ម្សិល​មិញ​បាន​ចេញ​ចាត់​វិធានការ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​លើ​បញ្ហា​ចរាចរណ៍​ក្រដាស​ប្រាក់ ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង ៥ដុល្លារ នៅ​លើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​ចាយ​ប្រាក់​រៀល​វិញ​។ ប៉ុន្តែ​វិធាន​ការ​ទាំង​នេះ គឺ​សម្រាប់​តែ​ឱ្យ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ធនាគារ និង ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អនុវត្ត​ប៉ុណ្ណោះ​។ ចំណែក ការ​ចាយ​វាយ​ក្រដាស​ដុល្លារ​ទាំង​នេះ​លើ​ទីផ្សារ​វិញ ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​អះអាង​ថា នៅ​តែ​បន្ត ដោយ​មិន​មាន​ការ​ហាម​ឃាត់​នោះ​ទេ​។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសឱ្យដឹងថា មិនមានការហាមឃាត់ការចរាចរក្រដាសប្រាក់១$ ២$ និង ៥$នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាទេ។ ប៉ុន្តែ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញវិធានការ៣ចំណុចចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារទាំងអស់នេះចេញពីកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយប្រាក់រៀល។ វិធានការដំបូង គឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទុកពេល៣ខែចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីនាំយកក្រដាសប្រាក់ ១$ ២$ និង ៥$ មកធនាគារជាតិ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតកម្រៃសេវា។

ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងផ្ទេរការចំណាយដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសឱ្យទៅគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នករ៉ាប់រងវិញ។ ចំ​ពោះការទទួលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១០$ ឡើងទៅ គឺមិនមានកម្រៃសេវាទេ។ មួយវិញទៀត ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏នឹងបន្តពិភា​ក្សាជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឈានទៅកំណត់ពេលវេលាណាមួយសមស្រប ដើម្បីផ្អាកការទទួលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទនេះទាំងស្រុងពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

វិធានការទាំងនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងធនានាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងតំណាងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីបញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ១$ ២$ និង ៥$នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា ការប្រមូលក្រដាសប្រាក់ដុល្លារទាំងនេះចេញពីកម្ពុជា គឺដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពក្នុងការដឹកនាំគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និង រួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ជាមួយគ្នានេះ ក៏ជាការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឱ្យបានទូលំទូលាយជាងមុន ដោយគួរចាប់ផ្តើមពីការចាយវាយលើប្រតិបត្តិការដែលមានទំហំតូចទៅ។ ដូច្នេះហើយ ការទុកឱ្យ ចរាចរក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចៗនេះគឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល។

បើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេល ៦ខែចុងក្រោយនេះ  ប្រាក់រៀលក៏ដូចជារូបិយប័ណ្ណក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ថ្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ចំពោះកម្ពុជា ការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រាក់រៀល គឺដោ​យសារតម្រូវការប្រាក់រៀលធ្លាក់ចុះដែលជាចម្បងបណ្តាលមកពីការថមថយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និង ការធ្លាក់ចុះតម្រូវការប្រាក់រៀលសម្រាប់បង់ពន្ធជាដើម។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអះអាងទៀតថា ការធ្លាក់ថ្លៃប្រាក់រៀលនេះ គឺមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាកសិករដែលមានចំណូលជាប្រាក់រៀល។ ដូច្នេះដើម្បីជំរុញតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានទំហំតូច គឺការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទតូចៗគួរតែត្រូវជំនួសដោយប្រាក់រៀលវិញ៕

What Next?

Recent Articles

One Response to "ធនាគារជាតិ៖ ក្រដាសប្រាក់១$ ២$ ៥$ នៅអាចបន្តចាយលើទីផ្សារបាន មិនមានការហាមឃាត់ទេ"

  1. Anonymous says:

    that mean any thing less then five dollars not wars that much isn’t it. YES .. I knew I’m there witness about how Cambodia bubble economy was. for some one who can earn money beside rule of law or all those high ragging of CPP officers can spending their corrupt money in the capital without problem . for the people in the low class who using their hart labour can not survive from their labour’s money that they earn from the day. when I was there I exactly knew one day it will be a big problem. the inflation in Cambodia was not matching that bubble economic . this is what happen right now under AH CHESSTU leadership that he though some body else was AH LNGOUNGTU. sorry I do not wanted to say that word but ?? the reason was from HUN SEN to his high ragging officers not even that his supporter are acting they know better then all the leader in the whole world just like they are the top of every people in the world. sorry I very much hated that attitude now they have to go by their own to showing the world how tough they are. while every nation have to take care of their own nation I just watching to see how all AH CHESSTU in Cambodia dealing whit the current situation . GOD bless Cambodia