ឯកអគ្គរដ្ឋទូត W. Patrick Murphy ថាអាមេរិកចង់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានិងពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្ស

អាមេរិក​
21 កញ្ញា 2020
ផន បុប្ផា
វីអូអេខ្មែរ


ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍​ដល់​កញ្ញា ផន បុប្ផា នៃ VOA កាលពីខែមុននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ បទសម្ភាសន៍រយៈពេល ៣០ នាទីនេះ ផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា ការលាងលុយកខ្វក់ សិទ្ធិមនុស្ស ការចាប់ខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងអ្នកតស៊ូសិទ្ធិការងារដូចជាលោក រ៉ុង ឈុន សន្តិសុខអ៊ិនធឺណិត ឥទ្ធិពលចិន ការអប់រំ និងប្រធានបទផ្សេងៗទៀត។

What Next?

Recent Articles

One Response to "ឯកអគ្គរដ្ឋទូត W. Patrick Murphy ថាអាមេរិកចង់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានិងពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្ស"

  1. Anonymous says:

    WELL… look what do you think this massage mean to you . I knew CHINA never used this word to any small nation I knew now they give but in the future they will get . how about the US they promising to give but what they will get back only one is human right . HUN SEN took CHINA because he is a dictator Cambodian took the US because they will have freedom and food to eat . please make up your mind witch is the best for you Cambodian