ពលរដ្ឋក្រីក្រងាយវ័ណ្ឌករនឹងបំណុលដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

បទយកការណ៍
17/01/2021 – 08:15
ដោយ៖ អ៊ឹម ណាវិន
RFI

ពលរដ្ឋក្រីក្រងាយវ័ណ្ឌករនឹងបំណុលដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។
ពលរដ្ឋក្រីក្រងាយវ័ណ្ឌករនឹងបំណុលដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ © rfi

ពលរដ្ឋ​ក្រី​ក្រ​មួយ​ចំនួន​ដែល​រស់​នៅ​លើ​បឹង​ធម្មជាតិ​របស់​រដ្ឋ​នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ មិន​ត្រឹម​តែ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​។ តែ​ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ពួក​គេ​កំពុង​តែ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​បំណុល​វ័ណ្ឌ​ករ​ថែម​ទៀត​ផង​។ មូល​ហេតុ​ដោយ​សារ​តែ​ពួក​គេ​ចង​ការ​ប្រាក់​ពី​ឯកជន​ដែល​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​រហូត​ដល់​១០​%​ក្នុង​មួយ​ខែ ឬ​ស្មើ​នឹង​១២០​%​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។

What Next?

Recent Articles