ពលរដ្ឋ និង​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដាក់​ខ្មែរ​ក្រោម ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្នុង​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ថ្មី

ដោយ យន់ សាមៀន
2021-04-06
RFA

ស្ដាប់ ឬទាញ​យក​សំឡេង
ស្តាប់សំឡេងថតសំឡេង

ពលរដ្ឋ និង​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដាក់​ខ្មែរ​ក្រោម ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្នុង​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ថ្មី

យុវជន តោ ហ្វាងជឿង ខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម និង​ព្រះភិក្ខុ ស៊ឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក To Hoang Chuong និង​សហព័ន្ធ​ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម


ពលរដ្ឋ និង​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ដាក់​ខ្មែរ​ក្រោម ជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ និង​សាសនា​ព្រះពុទ្ធ ក្នុង​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ថ្មី​វៀតណាម។

សំណើ​សុំឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ដាក់​ខ្មែរ​ក្រោម ជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ និង​សាសនា​ព្រះពុទ្ធ ទៅ​ក្នុង​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ថ្មី​នេះ គឺ​​ធ្វើ​ឡើង​ដោយសារ​តែ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម កាលពី​ពេលថ្មីៗ នេះ ដោយ​បាន​ឲ្យ​ខ្មែរ​ក្រោម​ធ្វើ​​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ថ្មី​ឡើង​វិញ ដោយ​មិន​បង្ហាញ​ជនជាតិ និង​សាសនា។

សូមលោកអ្នកនាងចុចស្ដាប់សំឡេង។

What Next?

Recent Articles

Leave a Reply

Submit Comment