រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការពារជាតិលោក ទៀ បាញ់ កំពុងទប់ទល់នឹងផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក ហ៊ុន សែន

The Cambodia Daily
Mar 9, 2023


រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការពារជាតិ លោក ទៀ បាញ់ កំពុងទប់ទល់នឹងផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក ហ៊ុន សែន ឱ្យទៅកូនប្រុសខ្លួនឯងគឺលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ខណៈរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនពុំមានជំនឿលើលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ចង់ចាប់យកក្រសួង ការពារជាតិ ធ្វើជាបង្អែកយោធារបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយ។

What Next?

Recent Articles