តើដំណើរទស្សនកិច្ចលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ទៅវៀតណាម មានអត្ថន័យបែបណាខ្លះ?

ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ
10/12/2023 – 11:34
ដោយ៖ ជួប នរក្សា
RFI

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ពីថ្ងៃទី១១ដល់ទី១២ធ្នូឆ្នាំ២០២៣
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ពីថ្ងៃទី១១ដល់ទី១២ធ្នូឆ្នាំ២០២៣ © STPM

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន២ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១២ធ្នូតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម។ ទស្សនកិច្ចរបស់លោក ហ៊ុន ម៉ាណែតទៅវៀតណាមក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកនេះ ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទើបបញ្ចប់អង្គសន្និបាតវិសាមញ្ញដោយបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកជា អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ដូច្នេះតើដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវៀតណាមនេះមានអត្ថន័យបែបណាខ្លះ?


What Next?

Recent Articles