លោក សាន់ ម៉ាឡា៖ សៀវភៅ “មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ” បង្ហាញពីអ្នកការពារបរិស្ថានធ្លាប់ជាប់ឃុំ

បទសម្ភាស
08/02/2024 – 10:10
ដោយ៖ សេង​ បារាំង
RFI

លោក សាន់ ម៉ាឡា៖ សៀវភៅ “មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ” បង្ហាញពីអ្នកការពារបរិស្ថានធ្លាប់ជាប់ឃុំ


សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា “មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ” ជាការនិពន្ធដោយលោក សាន់ ម៉ាឡា អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន រួមទាំងសហការីរបស់លោកចំនួន ៦នាក់ផ្សេងទៀត។ តាមលោក សាន់ ម៉ាឡា សៀវភៅនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់អ្នកធ្វើការងារបរិស្ថានចំនួន៦រូបដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនា គារដោយមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ និងលើកកម្ពស់។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅរូបនេះដដែលបានបន្ថែមថា លោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងដើម្បីទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានដឹងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន៕

សៀវភៅ “មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ”
សៀវភៅ “មនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ” © Internet

What Next?

Recent Articles

Leave a Reply

Submit Comment