ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបានរស់ជួបជុំឈាមជ័រជាខ្មែរ

បទយកការណ៍
09/06/2024 – 10:40
ដោយ៖ ជួប នរក្សា
RFI

ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបានរស់ជួបជុំឈាមជ័រជាខ្មែរ


៧៥ឆ្នាំបានកន្លងទៅផុត តែក្តីសង្ឃឹមប្រាថ្នាជួបជុំឈាមជ័រខ្មែរតែមួយ នៅតែស្ថិតក្នុងបេះដូង មនសិការ ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម។ នៅឆ្នាំនេះ ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសកម្មភាពផុសផុល ដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្មែររំឭកស្មារតីចងចាំនៃការដែលបារាំង ផ្ទេរការគ្រប់គ្រងដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ១៩៤៩។ មួយជំនាន់មនុស្សស្ទើរតែកន្លងផុត តែទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅបន្តនឹករលឹកសាច់ញាតិ និងប្រាថ្នាជួបជុំជាថ្មីក្នុងថ្ងៃណាមួយ។

ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបានរស់ជួបជុំឈាមជ័រជាខ្មែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបានរស់ជួបជុំឈាមជ័រជាខ្មែរ © RFI-Chhea Bunnarith

What Next?

Recent Articles

Leave a Reply

Submit Comment