មតិ​ពលរដ្ឋ​ក្រៅ​ប្រទេស​ជុំវិញ​ការ​បោះឆ្នោត

វីអូអេខ្មែរវីដេអូ 2018-07-24 មតិយោបល់​ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ប្រទេសជប៉ុន អ្នកនាង ស៊ៀ ណៃគួយ