130312_02

លោក​ ហ៊ុន សែន​​ និង លោក សម រង្ស៊ី។ រូប​ថត ផា លីណា និង Bloomberg

លោក​ ហ៊ុន សែន​​ និង លោក សម រង្ស៊ី។ រូប​ថត ផា លីណា និង Bloomberg

What Next?

Recent Articles

Leave a Reply

Submit Comment